top of page
MY BUTTON
MY BUTTON

ENTIDADE SEN ÁNIMO DE LUCRO A MEZQUITA

RURAL   INFANCIA

DINAMIZACIÓN 

ACTIVIDADES

TIEMPO DE OCIO

TERCEIRA IDADE 

XUVENTUDE

VOLUNTARIADO INCLUSIÓN SOCIAL

Nós

Somos unha Asociación cultural, social, económica i ecolóxica 

situada no Concello de A Mezquita, limitando con Zamora e Portugal. Realizamos actividades que permitan poñer en valor o rural e dinamizar o tempo libre dos nosos usuarios.

Motivación

A falta de recursos no rural  fai que a población se traslade a outras comunidades, o que provoca unha despoboación e unha elevada taxa de población envellecida. A nosa motivación é crear unha atmosfera adecuada para evitar, na medida do posible, esta situación.

Proxectos

Traballamos con diferentes institucións (Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo...) e empresas para desenvolver proxectos encamiñados a mellorar a vida no rural, involucrando a distintos sectores da poboación. 

Finalidade

A nosa finalidade é promover actividades para dinamizar a vida da nosa poboación, ocupar o seu tempo de ocio e revalorizar a vida no rural. 

ÚLTIMOS PROXECTOS

Inclusión social

O noso proxecto de Inclusión Social, apoiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo é un dos máis destacables.  A través deste realizanse actividades encamiñadas a formación de persoas en risco de exclusión social. 

Programas de voluntariado interxeracional

Actualmente contamos cun proxecto plurianual pàra entidades de acción voluntaria que permitirá ao longo do 2023 desenvolver un programa de voluntariado interxeracional, "Promoción do cultivo ecolóxico e transformación do centeo dun xeito tradicional". A intención é realizar o proceso completo, involucrando aos voluntarios -xoves e maiores- en todas e cada unha das tarefas (sementado da leira, malla, moer e peneirar e elaboración do pan. 

UE.png
bottom of page